Candidate Master

zaj

Michał Zając, Krakow, Poland