Candidate Master

Azras

Jakub Kołodziej, Giżycko, Poland