Newbie

DakDak

Dakshin Devanand, Frisco, United States
From USACO