Specialist

shreyasshetty788

Shreyas Shetty, Sirsi, India
  • User''s contest rating in Codeforces community Contest rating: 1429 (max. specialist, 1443)
  • User''s contribution into Codeforces community Contribution: +1
  • Friend of: 9 users
  • Email shreyasshetty788@gmail.com
  • Last visit: 7 hours ago
  • Registered: 19 months ago
  • shreyasshetty788's blog Blog entries (0), comments
  • Your talks with shreyasshetty788 Talks | Send message