Candidate Master

-dub-otrezkov-

Vyacheslav Kozickiy, Moscow, Russia