International master

Sonechko

Sofia Melnyk, Kremenchuk, Ukraine