Pupil

shunhattori2005

Shun Hattori, Matsumoto, Japan