Newbie

Mustafo_Shukurov

Mustafo Shukurov, Dushanbe, Tajikistan