Candidate Master

.Vanya

Vanya Novitskiy, Vitebsk, Belarus