Grandmaster

UnstoppableSolveMachine

Alexander Shekhovtsov, Moscow, Russia