Problems
 
 
# Name   Sort desc. Sort asc.
166E Submit 1500  x15545
1513C Submit 1600  x9626
1648A Submit 1400  x8274
485A Submit 1400  x7178
225C Submit 1700  x7145
1557C Submit 1700  x6839
1635D Submit 1800  x4319
337C Submit 1600  x4319
1188B Submit 2300  x3463
1012B Submit 1900  x3200
1332E Submit 2100  x3066
1117D Submit 2100  x3038
582B Submit 1900  x2931
1538E Submit 2100  x2312
718C Submit 2300  x2252
621E Submit 2000  x2172
1182E Submit 2300  x2042
696C Submit 2000  x1861
691E Submit 1900  x1801
222E Submit 1900  x1769
1335F Submit 2200  x1709
1023E Submit 2100  x1688
551D Submit 2100  x1551
1252K Submit 2100  x1454
1609E Submit 2400  x1393
959F Submit 2400  x1249
821E Submit 2100  x1240
717D Submit 1900  x1196
1101G Submit 2300  x1173
514E Submit 2200  x1112
750E Submit 2600  x1063
852B Submit 2000  x1026
348D Submit 2500  x1021
1427E Submit 2500  x1013
576D Submit 2700  x955
780F Submit 2400  x902
696D Submit 2500  x900
1458C Submit 2700  x873
1151F Submit 2300  x827
954F Submit 2100  x786
1106F Submit 2400  x752
226C Submit 2400  x684
632F Submit 2400  x667
917D Submit 2600  x659
147B Submit 2500  x620
891E Submit 3000  x581
1380F Submit 2600  x575
837F Submit 2400  x574
575A Submit 2700  x528
385E Submit 2300  x492
351C Submit 2500  x478
113D Submit 2700  x473
506E Submit 3000  x472
1025E Submit 2700  x466
392C Submit  x457
193C Submit 2400  x440
1411G Submit 2700  x436
1616F Submit 2900  x432
946F Submit 2400  x411
1286D Submit 3100  x400
167E Submit 2900  x381
453D Submit 3000  x367
736D Submit 2800  x361
498E Submit 2700  x359
578F Submit 3200  x342
107D Submit 2400  x333
593E Submit 2400  x331
662A Submit 2400  x306
923E Submit 3100  x305
93D Submit 2500  x278
917C Submit 2900  x277
51E Submit 2400  x277
446D Submit 2800  x268
193E Submit 2900  x267
1152F2 Submit 3000  x261
60E Submit 2600  x261
1511F Submit 2700  x260
1152F1 Submit 2800  x259
497E Submit 2900  x224
472F Submit 2700  x219
989E Submit 2700  x206
832E Submit 2600  x204
1197F Submit 2700  x178
1402C Submit 2600  x160
618G Submit 3300  x157
1344F Submit 3200  x154
86E Submit 2700  x154
1672G Submit 3200  x149
1662C Submit  x149
1474F Submit 3000  x127
267C Submit 2700  x119
177G2 Submit 2600  x118
865G Submit 3300  x109
446E Submit 3100  x94
1375I Submit 3500  x61
1266H Submit 3400  x59
1540E Submit 3500  x51
1184D2 Submit 3100  x37
1599E Submit 3200  x35